Konsult

 

Auktoriserat bemanningsföretagVår konsultavdelning har lång erfarenhet av att analysera såväl flöden som processer inom Industriproduktion och Logistikbranschen.

Vi hjälper dig att analysera din verksamhet och kommer med förslag om hur produktiviteten förbättras genom t.ex. förändringar i plockbanor, lageruppbyggnad, produktionsstyrning samt förändringar i produktionssystem. Detta för att få ökad kontroll av såväl produktflöden som mätbarhet i produktionskedjan för att förbättra uppföljning och därmed ge underlag för framtida förbättringar.

The Mark & Hilton Group, 2017
019 – 611 75 00
info@markhilton.se
Engelbrektsgatan 18, 702 12 Örebro