Om oss

 

Vi kan logistik, bygg och industri. Hos oss kan du få hjälp med tillfälligt chefskap, produktionsutveckling, drift av hel eller del av process, rekrytering och strategisk eller tillfällig bemanning. När vi möts och får insikt i just din verksamhet kan vi tillsammans skapa den bästa lösningen för er. Industri-, bygg- och logistikbranschen är några av de mest konkurrensutsatta områdena och kraven på såväl effektivitet som flexibilitet i produktionen blir allt större.

Flexibilitet, kompetens och effektivitet är nyckelord för vår verksamhet och en förutsättning för att vi skall vara den partner våra kunder eftersträvar.

Affärsidé

Vår affärsidé bygger på att tillsammans med dig som kund skapa förutsättningar för optimalt nyttjande av resurser. I våra samarbeten fokuserar vi på att du som kund kommer att använda rätt timmar mot faktiskt volym.

För att uppnå bästa resultat vill vi tillsammans med er som kund analysera historiska volymtal, framtida prognoser samt produktivitet och/eller resursåtgång. Vi föreslår efter detta ett optimalt resursbehov kopplat till den volym som skall produceras. I detta arbete föreslås också hur fördelningen mellan fast anställda och inhyrd personal kan vara.

Personal

Toni Fransson

Telefon: 070 – 147 84 84
E-post: toni@nyla.se

Jan Larsson

E-post: jan@nyla.se

Isa Cansu

Projektledare,
Stöd & Matchning Södertälje

Telefon: 073 – 687 74 92
E-post: isa@nyla.se

Claes Billingmark

Projektledare,
Stöd & Matchning Örebro

Telefon: 070 – 147 84 82
E-post: claes@nyla.se

Diala Chamoun

Stöd & Matchning Södertälje
Telefon: 070 – 429 53 03
E-post: diala@nyla.se

Martins Cebers

IT och Digital Kommunikation
E-post: martins@nyla.se

Amela Alagic

Digital Kommunikation,
Stöd & Matchning Örebro

Telefon: 070 – 147 84 83
E-post: amela@nyla.se

Zaid Yasin

Stöd & Matchning Örebro
Telefon: 070 – 477 10 36
E-post: zaid@nyla.se

Sipan Naif

Stöd & Matchning Nora
Telefon: 076 – 211 13 28
E-post: sipan@nyla.se

Aram Rasul

Stöd & Matchning Hällefors
Telefon: 073 – 616 26 84
E-post: aram@nyla.se

The Mark & Hilton Group, 2017
019 – 611 75 00
info@markhilton.se
Engelbrektsgatan 18, 702 12 Örebro